Delivery Information

Delivery Information


การจัดส่งสินค้า:

เมื่อทางทีมงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าให้ทันที

และจะแจ้งเลขที่พัสดุให้ท่านทราบ

การจัดส่งสินค้ามีรูปแบบดังนี้

1) แบบลงทะเบียน กรณีสินค้าที่จัดส่งมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

2) แบบ Logispost กรณีสินค้ามีน้ำหนักตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไป

หมายเหตุ

- สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าประมาณ 2-3 วัน หลังจากยืนยันการโอนเงิน ในกรณีที่ท่านอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

- ส่วนท่านลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลอาจใช้ระยะเวลานานกว่า โดยขึ้นอยู่กับระยะทาง

*** ประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ท่านลูกค้ารับสินค้าครับ